Hlavní stránka

 

Služby a nabídka
Poptávka
Informace o RK
Kontakt
Zajímavosti
Naše zásady

 

SB reality spol.s r.o.
Hřbitovní 29
312 00 Plzeň
 
tel.
fax.
+420 377 462 000
+420 377 460 995

 

 

 

Naše zásady při jednání se zákazníky

Motto: „Řeč  pravdy je vždy prostá.“   Seneca

  • S klienty i s obchodními partnery jednáme vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými  mravy a platnými právními normami České republiky.

  • Svým jednáním nepoškodíme oprávněné zájmy a práva klienta.

  • Mezi svými klienty nečiníme rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných. 

  • Volíme takové postupy jednání, abychom nezneužili svého postavení v neprospěch svého klienta.

  • Nikdy nezveřejníme bez souhlasu klienta důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

  • Jsme si vědomi povinnosti zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.

  • Spolupracujeme s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci  respektujeme zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

  • Jsme si vědomi  své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonalujeme ve všech oblastech realitní činnosti.  


 

Hlavní stránka ]

SB reality spol. s r.o.
Hřbitovní 29, 312 00 Plzeň
zaps.Krajským soudem v Plzni
odd.C, vložka 16495
IČ 26377110
DIČ CZ26377110

Copyright © 2004 - 2013 SB reality spol.s r.o.
Naposledy změněno: 25-10-13